• Users Online: 6270
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2022| March  | Volume 17 | Issue 3  
    Online since August 4, 2021

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEWS
Promise of metformin for preventing age-related cognitive dysfunction
Leelavathi N Madhu, Maheedhar Kodali, Ashok K Shetty
March 2022, 17(3):503-507
DOI:10.4103/1673-5374.320971  PMID:34380878
  4,248 236 1
Pathological mechanisms and therapeutic strategies for Alzheimer’s disease
Yaojun Ju, Kin Yip Tam
March 2022, 17(3):543-549
DOI:10.4103/1673-5374.320970  PMID:34380884
  3,832 630 2
Diabetes mellitus and Parkinson’s disease: dangerous liaisons between insulin and dopamine
Angela De Iuliis, Ennio Montinaro, Giuseppe Fatati, Mario Plebani, Carlo Colosimo
March 2022, 17(3):523-533
DOI:10.4103/1673-5374.320965  PMID:34380882
  2,289 276 -
RESEARCH ARTICLES: NEURODEGENERATIVE DISEASES AND NEURAL REGENERATION
Profile of the RNA in exosomes from astrocytes and microglia using deep sequencing: implications for neurodegeneration mechanisms<
Hui-Min Xie, Xing Su, Feng-Yuan Zhang, Chao-Lun Dai, Rong-Hua Wu, Yan Li, Xiao-Xiao Han, Xing-Mei Feng, Bin Yu, Shun-Xing Zhu, Song-Lin Zhou
March 2022, 17(3):608-617
DOI:10.4103/1673-5374.320999  PMID:34380901
  2,314 193 -
REVIEWS
Pentadecapeptide BPC 157 and the central nervous system
Jakša Vukojevic, Marija Milavić, Darko Perović, Spomenko Ilić, Andrea Zemba Čilić, Nataša Đuran, Sanja Štrbe, Zoran Zoričić, Igor Filipčić, Petrana Brečić, Sven Seiverth, Predrag Sikirić
March 2022, 17(3):482-487
DOI:10.4103/1673-5374.320969  PMID:34380875
  2,375 111 2
Circulating extracellular vesicles: friends and foes in neurodegeneration
Anna Picca, Flora Guerra, Riccardo Calvani, Hélio José Coelho-Junior, Cecilia Bucci, Emanuele Marzetti
March 2022, 17(3):534-542
DOI:10.4103/1673-5374.320972  PMID:34380883
  2,072 247 1
RESEARCH ARTICLES: BRAIN INJURY AND NEURAL REGENERATION
The mechanisms through which auricular vagus nerve stimulation protects against cerebral ischemia/reperfusion injury
Jing-Jun Zhao, Zheng-Hui Wang, Ying-Jie Zhang, Wen-Jing Wang, Ai-Fang Cheng, Pei-Jing Rong, Chun-Lei Shan
March 2022, 17(3):594-600
DOI:10.4103/1673-5374.320992  PMID:34380899
  1,949 130 1
Limitations in activities of daily living increase the risk of stroke in older Chinese adults: a population-based longitudinal study
Zhuang-Sheng Wei, Yu-Sen Chen, Ying Wu, Chen-Yao Kang, Jia-Yuan Wu, Yu Yang, Hao Wu, Bin Zhao, Zhou Liu
March 2022, 17(3):643-648
DOI:10.4103/1673-5374.320994  PMID:34380905
  1,772 146 -
REVIEWS
Oligodendrocyte pathology in fetal alcohol spectrum disorders
Nune Darbinian, Michael E Selzer
March 2022, 17(3):497-502
DOI:10.4103/1673-5374.314294  PMID:34380877
  1,718 136 -
RESEARCH ARTICLES: BRAIN INJURY AND NEURAL REGENERATION
Downregulation of miR-491-5p promotes neovascularization after traumatic brain injury
Wei Tang, Zong-Duo Guo, Wei-Na Chai, Dong-Lin Du, Xiao-Min Yang, Lang Cao, Hong Chen, Chao Zhou, Chong-Jie Cheng, Xiao-Chuan Sun, Zhi-Jian Huang, Jian-Jun Zhong
March 2022, 17(3):577-586
DOI:10.4103/1673-5374.314326  PMID:34380897
  1,657 137 -
REVIEWS
Therapeutic potential of glial cell line-derived neurotrophic factor and cell reprogramming for hippocampal-related neurological disorders
Priscila Chiavellini, Martina Canatelli-Mallat, Marianne Lehmann, Rodolfo G Goya, Gustavo R Morel
March 2022, 17(3):469-476
DOI:10.4103/1673-5374.320966  PMID:34380873
  1,470 212 1
One ring is sufficient to inhibit α-synuclein aggregation
Samuel Pena-Díaz, Salvador Ventura
March 2022, 17(3):508-511
DOI:10.4103/1673-5374.320973  PMID:34380879
  1,660 12 -
RESEARCH ARTICLES: BRAIN INJURY AND NEURAL REGENERATION
Krüppel-like factor 7 attenuates hippocampal neuronal injury after traumatic brain injury
Wen-Yuan Li, Xiu-Mei Fu, Zhen-Dong Wang, Zhi-Gang Li, Duo Ma, Ping Sun, Gui-Bo Liu, Xiao-Feng Zhu, Ying Wang
March 2022, 17(3):661-672
DOI:10.4103/1673-5374.320991  PMID:34380908
  1,510 104 -
REVIEWS
The short form of the SUR1 and its functional implications in the damaged brain
Iván Alquisiras-Burgos, Javier Franco-Pérez, Moisés Rubio-Osornio, Penélope Aguilera
March 2022, 17(3):488-496
DOI:10.4103/1673-5374.320967  PMID:34380876
  1,496 108 -
The role of miRNA in retinal ganglion cell health and disease
Ben Mead, Stanislav Tomarev
March 2022, 17(3):516-522
DOI:10.4103/1673-5374.320974  PMID:34380881
  1,446 134 -
RESEARCH ARTICLES: BRAIN INJURY AND NEURAL REGENERATION
Exploration of the mechanism by which icariin modulates hippocampal neurogenesis in a rat model of depression
Ning-Xi Zeng, Hui-Zhen Li, Han-Zhang Wang, Kai-Ge Liu, Xia-Yu Gong, Wu-Long Luo, Can Yan, Li-Li Wu
March 2022, 17(3):632-642
DOI:10.4103/1673-5374.320993  PMID:34380904
  1,452 109 1
REVIEWS
Influence of Sox protein SUMOylation on neural development and regeneration
Kun-Che Chang
March 2022, 17(3):477-481
DOI:10.4103/1673-5374.320968  PMID:34380874
  1,406 148 -
RESEARCH ARTICLES: BRAIN INJURY AND NEURAL REGENERATION
Assessment of structural brain changes in patients with type 2 diabetes mellitus using the MRI-based brain atrophy and lesion index
Heng Zhao, Fang Wang, Guang-Hua Luo, Hao Lei, Fei Peng, Qiu-Ping Ren, Wei Chen, Yan-Fang Wu, Li-Chun Yin, Jin-Cai Liu, Shi-Nong Pan
March 2022, 17(3):618-624
DOI:10.4103/1673-5374.320996  PMID:34380902
  1,418 99 -
RESEARCH ARTICLES: OPTIC NERVE INJURY AND NEURAL REGENERATION
Systemic epigallocatechin gallate protects against retinal degeneration and hepatic oxidative stress in the P23H-1 rat
Lorena Perdices, Lorena Fuentes-Broto, Francisco Segura, Ana Cavero, Elvira Orduna-Hospital, Gema Insa-Sánchez, Ana Isabel Sánchez-Cano, Laura Fernández-Sánchez, Nicolás Cuenca, Isabel Pinilla
March 2022, 17(3):625-631
DOI:10.4103/1673-5374.320990  PMID:34380903
  1,318 120 1
RESEARCH ARTICLES: PERIPHERAL NERVE INJURY AND NEURAL REGENERATION
Role of microtubule dynamics in Wallerian degeneration and nerve regeneration after peripheral nerve injury
Jingmin Liu, Lixia Li, Ying Zou, Lanya Fu, Xinrui Ma, Haowen Zhang, Yizhou Xu, Jiawei Xu, Jiaqi Zhang, Mi Li, Xiaofang Hu, Zhenlin Li, Xianghai Wang, Hao Sun, Hui Zheng, Lixin Zhu, Jiasong Guo
March 2022, 17(3):673-681
DOI:10.4103/1673-5374.320997  PMID:34380909
  1,316 105 1
RESEARCH ARTICLES: NEURODEGENERATIVE DISEASES AND NEURAL REGENERATION
Mutations in GBA, SNCA, and VPS35 are not associated with Alzheimer’s disease in a Chinese population: a case-control study
Ya-Fei Wen, Xue-Wen Xiao, Lu Zhou, Ya-Ling Jiang, Yuan Zhu, Li-Na Guo, Xin Wang, Hui Liu, Ya-Fang Zhou, Jun-Ling Wang, Xin-Xin Liao, Lu Shen, Bin Jiao
March 2022, 17(3):682-689
DOI:10.4103/1673-5374.321000  PMID:34380910
  1,334 60 -
RESEARCH ARTICLES: SPINAL CORD INJURY AND NEURAL REGENERATION
A flexible electrode array for determining regions of motor function activated by epidural spinal cord stimulation in rats with spinal cord injury<
Guang-Wei Mao, Jian-Jun Zhang, Hao Su, Zhi-Jun Zhou, Lin-Sen Zhu, Xiao-Ying Lü, Zhi-Gong Wang
March 2022, 17(3):601-607
DOI:10.4103/1673-5374.320987  PMID:34380900
  1,168 127 -
PERSPECTIVES
Toward future adaptive deep brain stimulation for Parkinson’s disease: the novel biomarker — narrowband gamma oscillation
Hao Ding, Sergiu Groppa, Muthuraman Muthuraman
March 2022, 17(3):557-558
DOI:10.4103/1673-5374.320984  PMID:34380888
  1,151 96 -
RESEARCH ARTICLES: BRAIN INJURY AND NEURAL REGENERATION
Morphometric changes in the cortex following acute mild traumatic brain injury
Meng-Jun Li, Si-Hong Huang, Chu-Xin Huang, Jun Liu
March 2022, 17(3):587-593
DOI:10.4103/1673-5374.320995  PMID:34380898
  1,038 102 -
RESEARCH ARTICLES: OPTIC NERVE INJURY AND NEURAL REGENERATION
OTX2 stimulates adult retinal ganglion cell regeneration
Raoul Torero Ibad, Nicole Quenech’du, Alain Prochiantz, Kenneth L Moya
March 2022, 17(3):690-696
DOI:10.4103/1673-5374.320989  PMID:34380911
  915 81 -
RESEARCH ARTICLES: NEURODEGENERATIVE DISEASES AND NEURAL REGENERATION
Ultra-early amplitude decrement after repetitive nerve stimulation supports early neuromuscular junction injury in amyotrophic lateral sclerosis: a prospective cross-sectional study
Jing-Yue Ma, Xiang-Yi Liu, Shuo Zhang, Dong-Sheng Fan
March 2022, 17(3):655-660
DOI:10.4103/1673-5374.320998  PMID:34380907
  908 59 -
PERSPECTIVES
Female sex in experimental traumatic brain injury research: forging a path forward
Theresa Currier Thomas, Caitlin E Bromberg, Gokul Krishna
March 2022, 17(3):550-552
DOI:10.4103/1673-5374.316602  PMID:34380885
  874 62 1
Glial decline and loss of homeostatic support rather than inflammation defines cognitive aging
Alexei Verkhratsky, Natalia Lazareva, Alexey Semyanov
March 2022, 17(3):565-566
DOI:10.4103/1673-5374.320979  PMID:34380892
  806 77 -
REVIEWS
Neural functions of small heat shock proteins
Teresa de los Reyes, Sergio Casas-Tintó
March 2022, 17(3):512-515
DOI:10.4103/1673-5374.320975  PMID:34380880
  754 63 -
RESEARCH ARTICLES: BRAIN INJURY AND NEURAL REGENERATION
Lesion-induced changes of brevican expression in the perineuronal net of the superior vestibular nucleus
Agnes Magyar, Eva Racz, Clara Matesz, Ervin Wolf, Peter Kiss, Botond Gaal
March 2022, 17(3):649-654
DOI:10.4103/1673-5374.320988  PMID:34380906
  672 39 -
PERSPECTIVES
Heat shock factor 1 is a direct anti-amyloid factor: connecting neurodegeneration and uncontrolled growth
Zijian Tang, Chengkai Dai
March 2022, 17(3):559-560
DOI:10.4103/1673-5374.320983  PMID:34380889
  624 46 -
Serial block face scanning electron microscopy reveals novel organizational details of the retinal pigment epithelium
J Arjuna Ratnayaka, Eloise Keeling
March 2022, 17(3):569-571
DOI:10.4103/1673-5374.321002  PMID:34380894
  588 55 -
Matrin-3 dysfunction in myopathy and motor neuron degeneration
Caroline Ward, Udai Bhan Pandey
March 2022, 17(3):575-576
DOI:10.4103/1673-5374.320986  PMID:34380896
  590 51 -
Novel insights into the pathogenesis of DYT1 dystonia from induced patient-derived neurons
Baojin Ding
March 2022, 17(3):561-562
DOI:10.4103/1673-5374.320978  PMID:34380890
  590 41 1
Injectable versus oral first-line multiple sclerosis therapies: knows and unknowns from observational studies
Emanuele D’Amico, Aurora Zanghì, Carlo Avolio
March 2022, 17(3):567-568
DOI:10.4103/1673-5374.320985  PMID:34380893
  604 4 -
Locomotor recovery after spinal cord injury: intimate dependence between axonal regeneration and re-connection
Hector Ramiro Quinta
March 2022, 17(3):553-554
DOI:10.4103/1673-5374.320977  PMID:34380886
  536 71 -
Noise-induced hippocampal damage: potential mechanisms
Sonia Jazmín Molina, Laura Ruth Guelman
March 2022, 17(3):563-564
DOI:10.4103/1673-5374.320982  PMID:34380891
  436 49 -
Glaucoma-like damage induced by S100B injection is accompanied by microglial response
Teresa Tsai, Stephanie C Joachim
March 2022, 17(3):572-574
DOI:10.4103/1673-5374.320980  PMID:34380895
  424 43 -
The Hsp90-binding immunophilin FKBP52 enhances neurodifferentiation and neuroregeneration in murine models
Cristina Daneri-Becerra, Mario D Galigniana
March 2022, 17(3):555-556
DOI:10.4103/1673-5374.320976  PMID:34380887
  404 30 -
Feedback
Subscribe